អាស៊ីអាគ្នេយ៍២០ឆ្នាំក្នុង​សង្គ្រាមCIA

32,000.00

CIA ជាស្ថាប័នដ៏ខ្លាំងមួយ​របស់​សហរដ្ឋ​អា​មេរិក​ដែលមាន​តួនាទី​ និងជំនាញ​ខាង​ប្រមូលពត័ត៌មាន​សំងាត់ពី​ប្រទេសនានាតាម​រយៈ​ភ្នាក់ងារ​ចារកម្មរបស់ខ្លួន​ដែល​មាន​វត្តមាន​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ទាំងនោះ​ និង​តាមរយៈមធ្យោបាយ​ផ្សេងទៀត។ តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ជាតំបន់​ភូមិសាស្ត្រនយោបាយ​សំខាន់​មួយ​ដែរ​សម្រាប់​អាមេរិក​ ក្នុងការ​ប្រជែងជេីង​ជាមួយ​ចិន​ ហេីយCIA ក៏បាន​ធ្វេីសកម្មភាពយ៉ាង​ក្រាស់ក្រែលដែរ។

រៀបរៀងដោយ៖ អេង ប៉ូលីត សូឡារី
ចេញផ្សាយ៖ ២០២១
កម្រាស់៖ ២៣៤ទំព័រ

ចែករំលែក

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “អាស៊ីអាគ្នេយ៍២០ឆ្នាំក្នុង​សង្គ្រាមCIA”

Your email address will not be published. Required fields are marked *