ស្រណោះព្រលឹងខ្មែរ

8,000.00

លោក អ៊ិត សារិន លើកឡើងថា “ពេលវេលារបស់យើងម្នាក់ៗទាក់ទងទៅនឹងអាយុជីវិតនៃប្រទេសជាតិ និងសង្គមជាតិទាំងមូល។ ការភ័ន្តច្រឡំក្នុងទស្សនៈនយោបាយអាចកាត់ថ្លៃជីវិតប្រទេសជាងខ្លួនឯង ព្រោះប្រជាជាតិដ៏តូចរបស់យើងមានស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រ និងនយោបាយស្រួយជាងប្រជាជាតិដទៃក្នុងភូមិភាគឥណ្ឌូចិននេះ……”

ចែករំលែក

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ស្រណោះព្រលឹងខ្មែរ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *