សកលចិន្តា

20,000.00

ព្រះភិក្ខុ​ធម្មបាល​ខៀវ ជុំ បាន​ស្រាយ​បំភ្លឺថា វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិ​ខ្លាំង​ពូកែ​ទាំង​ឡាយ​ មិន​មែន​មាន​នៅ​ខាង​ក្រៅ​នៃ​ខ្លួន​របស់​មនុស្ស​ម្នាក់ៗទេ។ ក្នុង​ន័យថា កម្លាំង និងកំសោយ​ធាតុទាំង​ពីរ​នេះ បើ​មិន​មួយ​ណា​ក៏មួយណា​ដែរ តែង​មាន​នៅ​ក្នុង​ខ្លួន​របស់​មនុស្ស​សត្វ​ទូទៅ​ជាធម្មតា។​

ចែករំលែក

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “សកលចិន្តា”

Your email address will not be published. Required fields are marked *