Skip to content

សកលចិន្ដា

20.000,00

តាមរយៈ​សៀវភៅ​មួយក្បាលនេះ​ព្រះអង្គ​ខៀវ​ ជុំ​ លេីកឡេីង​ថា​ “ព្រះពុទ្ធ​បង្រៀនសង្កត់​ធ្ងន់​លេី​សតិ​បញ្ញា​ក្នុង​ទង្វេី​របស់​ជីវិត។ ឱ្យ​ចេះ​កម្ចាត់​សេចក្ដីទុក្ខ​ ឱ្យ​ពិចារណា​រក​ដេីម​ហេតុ​នៃ​ទុក្ខហេីយ​ធ្វេីកំណែ ឬសម្រាយ​ឱ្យ​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​សេចក្ដី​ពិត​ មិនឱ្យជឿ​ ឬប្រកាន់​យក​ផ្លូវ​ដោះ​ស្រាយ​ធូរៗងាយៗ​ប្រាសចាក​ហេតុផល​ឡេីយ។ “

Category

Description

តាមរយៈ​សៀវភៅ​មួយក្បាលនេះ​ព្រះអង្គ​ខៀវ​ ជុំ​ លេីកឡេីង​ថា​ “ព្រះពុទ្ធ​បង្រៀនសង្កត់​ធ្ងន់​លេី​សតិ​បញ្ញា​ក្នុង​ទង្វេី​របស់​ជីវិត។ ឱ្យ​ចេះ​កម្ចាត់​សេចក្ដីទុក្ខ​ ឱ្យ​ពិចារណា​រក​ដេីម​ហេតុ​នៃ​ទុក្ខហេីយ​ធ្វេីកំណែ ឬសម្រាយ​ឱ្យ​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​សេចក្ដី​ពិត​ មិនឱ្យជឿ​ ឬប្រកាន់​យក​ផ្លូវ​ដោះ​ស្រាយ​ធូរៗងាយៗ​ប្រាសចាក​ហេតុផល​ឡេីយ។ “

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “សកលចិន្ដា”

Your email address will not be published. Required fields are marked *