យៀកណាម ឬស្រុកយួន

(1 customer review)

22,000.00

ប្រវត្តិសាស្ត្រមានច្រើនរាប់មិនអស់រវាងកម្ពុជា និងប្រទេសជិតខាងយើងមូយនេះ។ តើក្រៅពីពាក្យថា” ប្រទេសយៀកណាម” ឬ”ស្រុកយួន”ប្រជាជនខ្មែរបានដឹងអ្វីខ្លះពីប្រទេសអ្នកជិតខាងមួយនេះ? មានរឿងច្រើនណាស់ដែលប្រជាជនខ្មែរត្រូវដឹងបន្ថែមទៀត។

ចែករំលែក

1 review for យៀកណាម ឬស្រុកយួន

  1. Sa som

    Good books

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *