Skip to content

ក្លាយជាអ្នកមានតាមក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រ

10.000,00

ជីវិតដែលមានន័យខ្លឹមសារគឺជាជីវិតដែលមានការរីកចម្រើន ដូច្នេះជីវិតទាំងអស់ មិនថាសត្វ រុក្ខជាតិ ឬមនុស្សឡើយ គឺសុទ្ធតែមានសិទ្ធិមួយពីធម្មជាតិដែលគ្មាននរណាអាចដកហូតបាន គឺសិទ្ធិលូតលាស់ទៅមុខតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

Category

Description

ជីវិតដែលមានន័យខ្លឹមសារគឺជាជីវិតដែលមានការរីកចម្រើន ដូច្នេះជីវិតទាំងអស់ មិនថាសត្វ រុក្ខជាតិ ឬមនុស្សឡើយ គឺសុទ្ធតែមានសិទ្ធិមួយពីធម្មជាតិដែលគ្មាននរណាអាចដកហូតបាន គឺសិទ្ធិលូតលាស់ទៅមុខតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ក្លាយជាអ្នកមានតាមក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *