Skip to content

ការគិតបែបទស្សនទាន

10.000,00

ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពក្នុងការគិតបែបទស្សនាទាន ក្រៅពីជួយឱ្យអាចយល់ពីទស្សនាទាន ដែលមានចំពោះរឿងផ្សេងៗជាច្រើនក្នុងការចងចាំរបស់យើងហើយ នៅជួយឱ្យយើងអាចសន្និដ្ឋានបានយ៉ាងសមហេតុសមផល អាចយកទៅប្រើ ដើម្បីឱ្យយល់ពីពិភពលោកជុំវិញបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស ហើយជួយឱ្យអាចកំណត់និយមន័យ និងវិនិច្ឆ័យរឿងដែលដឹងបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងសមហេតុផលទៀតផង។

Category

Description

ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពក្នុងការគិតបែបទស្សនាទាន ក្រៅពីជួយឱ្យអាចយល់ពីទស្សនាទាន ដែលមានចំពោះរឿងផ្សេងៗជាច្រើនក្នុងការចងចាំរបស់យើងហើយ នៅជួយឱ្យយើងអាចសន្និដ្ឋានបានយ៉ាងសមហេតុសមផល អាចយកទៅប្រើ ដើម្បីឱ្យយល់ពីពិភពលោកជុំវិញបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស ហើយជួយឱ្យអាចកំណត់និយមន័យ និងវិនិច្ឆ័យរឿងដែលដឹងបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងសមហេតុផលទៀតផង។

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ការគិតបែបទស្សនទាន”

Your email address will not be published. Required fields are marked *