កម្ពុជាក្រោមខ្មែរ និងវិបត្តិអន្តរជាតិ

22,000.00

[…] ទោះចង់ឬមិនចង់​ក៏ដោយ​ខ្មែរ​ត្រូវ​បង្ខំចិត្ត​ និង​ត្រូវតែរស់នៅ​ក្បែរ​ យួន លាវ-ថៃ។​ ខ្មែរ​បាន​បាត់​បង់ទឹក​ដី​ច្រើនណាស់ទៅហើយ ខ្មែរមានសិទ្ធិការពារ​ទឹកដី​ដំណែល​ពី​បារាំងក្នុង​ផ្ទៃក្រឡា ១៨១០៣៥គីឡូម៉ែត្រ​ក្រឡា មិន​ឱ្យ​របេះ​តទៅទៀត […]

ចែករំលែក

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “កម្ពុជាក្រោមខ្មែរ និងវិបត្តិអន្តរជាតិ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *